BEERS AWARDS

מסעדת הבירה הטובה ביותר - 2012מסעדת הבירה הטובה ביותר - 2012

הזוכים:
פורטר & סאנס (ת"א) - מסעדת הבירה הטובה ביותר 
מעיין הבירה (חיפה) - ציון לשבח

 

בר הבירה הטוב ביותר - 2012בר הבירה הטוב ביותר - 2012

איזור תל אביב

הזוכים:
שטרן 1
(ת"א) - בר הבירה הטוב ביותר 
נורמן (ת"א) - ציון לשבח
Mate (ת"א) - ציון לשבח
ארמדיליו (ת"א) - ציון לשבח

 
בר הבירה הטוב ביותר - 2012

איזור ירושלים

הזוכים: 
גלן
(ירושלים) - בר הבירה הטוב ביותר 
קזינו דה פריז (ירושלים) - ציון לשבח
בלווד (ירושלים) - ציון לשבח

 
בר הבירה הטוב ביותר - 2012

איזור חיפה והצפון

הזוכים:
דאנק
(חיפה) - בר הבירה הטוב ביותר
מבשלת הגליל
(קיבוץ מורן) - ציון לשבח

 
בר הבירה הטוב ביותר - 2012

איזור באר שבע והדרום

הזוכים:
ברבסבא
(באר שבע) - בר הבירה הטוב ביותר
גמברינוס
(אשדוד) -
ציון לשבח

 

חנות הבירה הטובה ביותר - 2012חנות הבירה הטובה ביותר - 2012

הזוכים:
שר המשקאות
(ת"א) - חנות הבירה הטובה ביותר

 
תחרויות עבר: 2013, 2012, 2011